Deluxe

เป็นบ้านพักตากอากาศแบบครอบครัว ที่ต้องการการพักผ่อนแบบอิสระและชอบความเป็นส่วนตัว
เราจึงสร้างบ้านพักไว้ 4 หลัง โดยสร้างไว้พักผ่อน 1 หลัง และอีก 3 หลังจัดไว้รับรองท่าน ที่มีความคิดเช่นเดียวกันกับเรา